Avatar

Emil Słowiński
Adwokat

Ukończyłem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w 2011 roku. W trakcie studiów odbyłem dwa półroczne staże w Sądzie Rejonowym oraz w Kancelarii Radcy Prawnego.

Po studiach od połowy 2011 r. rozpocząłem pracę zawodową w Indywidualnej Kancelarii Adwokackiej. Zajmowałem się bieżącą obsługą spraw osób fizycznych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, karnego oraz administracyjnego. Wielokrotnie reprezentowałem Klientów kancelarii przez Sądem.

Ukończyłem aplikację adwokacką w 2015 r. w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Od 2014 r. pracowałem w Departamencie Windykacji Polskich Kolei Państwowych S.A. Odpowiedzialny byłem za proces wypowiadania komercyjnych umów najmu i dzierżawy. Podczas pracy poznałem specyfikę dotyczącą prawa obrotu nieruchomościami. W pracy zajmowałem się także sprawami egzekucyjnymi.

Odbyłem kilkanaście kursów w tym m.in. kurs w Szkole Prawa Procesowego oraz kurs negocjacji windykacyjnych. Prywatnie jestem członkiem zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej.

Współpracując z Kancelarią „Waraksa i Partnerzy” zajmowałem się sprawami z zakresu prawa cywilnego, deweloperskiego, spółdzielczego oraz administracyjnego.

Związany jestem zawodowo z obrotem nieruchomościami, prawem cywilnym oraz prawem rodzinnym.

W zakresie prawa rodzinnego współpracuję z Kancelarią Kanoniczną, adwokata kościelnego Michała Poczmańskiego, która zajmuje się stwierdzeniem nieważności małżeństwa (tzw. "rozwód kościelny).
Kancelaria Kanoniczna Michał Poczmański

Zapraszam do kontaktu:
emil@slowinski-adwokat.pl
+48 721 434 424